Strona główna

10lat_2Klub Osób implantowanych „Ślimaczek” został powołanym w październiku 2000 r. stowarzyszeniem osób, korzystających z implantów ślimakowych i pniowych, a także ich rodzin i przyjaciół oraz tych wszystkich, którym problemy i potrzeby tej grupy ludzi są bliskie.

Klub „Ślimaczek” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Cele i zadania klubu:

  • Prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym.
  • Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska ludzi korzystających z implantów ślimakowych i ich rodzin.
  • Realizowanie konkretnych zadań służących interesom osób z implantami.

col

Członkowstwo
Można przystąpić do klubu wypełniając deklarację członkowską, w czasie pobytu w Instytucie lub w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, bądź przesyłając listowne zgłoszenie (zawierające: imię i nazwisko dziecka i opiekuna, dokładny adres, telefon, e-mail) na adres:

Światowe Centrum Słuchu Kajetany
ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn
(z dopiskiem: Dział Wydawnictw, Klub „Ślimaczek”)

Wsparcie
Osoby, które pragną wesprzeć działalność Klubu „Ślimaczek”, mogą wpłacać pieniądze na podane poniżej konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”
02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10
Bank PKO S.A. IV O/Warszawa Numer konta: 47 1240 1053 1111 0000 0443 2036
Koniecznie z dopiskiem „Klub Ślimaczek”

Kontakt
Osoby, które chciałyby otrzymać bliższe informacje na temat działalności Klubu „Ślimaczek”, mogą napisać na adres e-mail: implant@ifps.org.pl